Proces Rekrutacji

Przedstawiciel Handlowy to zawód, który wymaga od kandydatów określonych predyspozycji. To kompilacja wielu cech osobowościowych i umiejętności sprzedażowych.

Etapy rekrutacji

 • Etap Pierwszy: Selekcja aplikacji
  Wszystkie aplikacje są uważnie analizowane pod kątem zgodności z profilem poszukiwanych kandydatów. Porównujemy opisane doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia z profilem poszukiwanego kandydata.
 • Etap Drugi: Telefoniczny wywiad selekcyjny
  Na tym etapie weryfikujemy zawarte w aplikacji informacje na temat Kandydata.
 • Etap Trzeci: Rozmowa rekrutacyjna
  Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie. W trakcie spotkania oceniamy oraz weryfikujemy kompetencje kandydata.
 • Etap Czwarty: Assessment Centre
  Jest to etap rekrutacji, podczas którego określamy predyspozycje pracownika do środowiska pracy.
 • Etap piąty: Informacja Zwrotna
  Na tym etapie składamy wybranym Kandydatom ofertę pracy. Pozostałych kandydatów powiadamiamy o wyniku rozmowy w ustalonym podczas spotkania terminie.