Kontakt

Aby złożyć dokumenty aplikacyjne, należy wypełnić formularz online lub przesłać na adres mailowy rekrutacja@nizszyrachunek.pl. Nadesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod kątem bieżących potrzeb rekrutacyjnych.